szerda, március 21, 2018

Ellenőrzés

NAV az alábbi ellenőrzéseket folytatja le a pénztárgép üzemeltetők tevékenységével kapcsolatban:

Üzemeltetés ellenőrzése:

AEE leárnyékolása, zavaró körülmények megszüntetésének elmulasztása
Napi nyitás és zárás végrehajtása
Éves felülvizsgálat elvégeztetése
Pénztárgépnapló vezetése, helyszínen tartása

Bejelentések teljesítése

- üzembe helyezés
- üzemeltetési hely megváltoztatása
- használat szüneteltetése
- elvesztés, eltulajdonítás stb.

500 ezer / 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság (jogi szabályozása - 2003. évi XCCII. törvény Art. 172.§.)

Online pénztárgépek ellenőrzése:

Helyszíni megtekintés

- A pénztárgép AP száma jól látható (beazonosítás) (új típusok AP „száma” A-val indul - A00100001)

- Fizikai kialakítás vizsgálata (elhelyezés, kijelzők, plomba, stb.)

Adatküldés vizsgálata (próbavásárlás után)

Helyben:

- a revizor lekéri a pénztárgép(ek) adatait a PFR-ből

- ellenőrzi, hogy le van-e jelentve a nyugta, egyezik-e az adattartalom és helyes-e a NAV ellenőrző kód

Utólag:

- a revizor egész nap gyűjti a nyugtákat (fedetten)

- másnap, az irodában ellenőrzi a kapott nyugták lejelentését, adatait, ellenőrző kódját

Rovancs

- a PFR pontosan megjeleníti, hogy a lejelentett adatok alapján minek kell lennie a fiókban
(nyitás, értékesítés, fölözés, stb. alapján)

Forgalomszámlálás

- a revizor a helyszínen tapasztalt értékesítéseket veti össze azzal, amit a pénztárgép eltárolt
(olyan helyen alkalmazható módszer, ahol az értékesítés szembetűnő, pl. utcai gyros árus)

Pénztárgépnek látszó tárgy

- a revizor kivizsgálja, ha olyan pénztárgépet lát a terepen, ami elvileg nem létezik

- Revizori lekérdezések, adatok több szempont szerinti szűrésének lehetősége egy-egy konkrét időpont vagy időszakra vonatkozóan

• Pénztárgép bejelentések teljeskörűségének ellenőrzése
• Alacsony forgalmat regisztráló illetve nem működő pénztárgépek lekérdezése
• Vásárolt tételek lekérdezése próbavásárlás során
• Forgalomszámlálás és a beérkezett adatok összehasonlítása
• Pénzkészlet fizikai ellenőrzése

Egyéb ellenőrzési szempontok (összeollózott cikkek alapján):

• A NAV a számla- és nyugtaadási kötelezettség végrehajtását ellenőrzi. Kiemelt figyelmet fordítanak azon üzembentartókra, akiknél rendszertelenül érkeznek a számlák, például egyes napokon sok, más napokon egy sem.

• NAV elsősorban azt vizsgálja, hogy az adózónak van-e pénztárgép-használati kötelezettsége, továbbá határidőben igényelt-e üzembe helyezési kódot az erre rendszeresített nyomtatványon, és intézkedett-e pénztárgép beszerzéséről.

• Amennyiben már üzembe helyezték az online pénztárgépet, a NAV ellenőrzi, hogy milyen típusú gépről van szó, valamint rendelkezik-e érvényes forgalmazási engedéllyel, bejelentették-e az üzemeltetés helyét, rendeltetésszerűen használják-e, található-e rajta manipulációra gyanút adó jel, sérülés, továbbá, hogy az üzembentartó rendelkezik-e pénztárgépnaplóval, azt a helyszínen tartja-e, megfelelően vezeti-e.

• A NAV eddigi tapasztalata szerint a legtöbb szabálytalanságot a kávézókban, a kocsmákban és egyéb vendéglátóhelyeken tárták fel. A leggyakoribb hibák között szerepel az, hogy egyes tételeket nem ütnek be a pénztárgépbe, vagy megszakítják a nyugtát.

48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 62.§.-63.§. és 2003. évi XCCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) – (176.F §.) Ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az ellenőrzés során feltárt hiányosságok egyes szankcióinak rövid összefoglalója

A pénztárgépek forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, kötelezettségeket a NAV az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) rendelkezései alapján (egyes adókötelezettségek ellenőrzésére, illetve adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre vonatkozó szabályainak, a hatósági eljárást a hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával) folytatja le.

Ha a hatóság által végzett ellenőrzés során felmerül visszaélés gyanúja észleli, és a tényállás másként nem tisztázható, akkor a hatóság a pénztárgépet 15 napra bevonhatja, mely időtartam alatt a gépet átadja az engedélyeztetési hatóságnak, aki azt bevizsgáltatja, hogy megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ezt az ellenőrző vizsgálatot a Hatóság a bevont pénztárgép átvételétől számított 10 napon belül elvégzi.

A Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet azzal a személlyel (szervezettel) közöl, akitől (amelytől) a pénztárgépet bevonták. A Hatóság a határozatról elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot.

Ha a Hatóság az ellenőrző vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a bevont pénztárgép nem felel meg a követelményeknek, de a hiba, hiányosság kiküszöbölhető, akkor a pénztárgép visszaadásával egyidejűleg határidő megjelölésével felhívja a forgalmazót vagy azt, akitől a pénztárgépet bevonták a hiba kijavítására. A kötelezett a hiba előírt határidőben történő kijavítását a Hatóságnak igazolnia kell.

Ha a NAV hírközlő eszköz és rendszer útján történő felügyelete során észleli a visszaélés gyanúját, akkor a pénztárgép tényleges bevonásáig annak a működését blokkolhatja, a blokkolt állapotba helyezés ideje a bevonási időbe beleszámít.

Ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy a meghatározott követelményeknek nem felel meg a pénztárgép, és ez a hiba befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat, és azt nem lehet kijavítani, kiküszöbölni, vagy a hibát az üzemeltető a kitűzött határidőn belül nem teljesíti, akkor a gépet le kell adni az engedélyező hatóságnak, aki azt megsemmisíti és a NAV-ot erről a tényről értesíti.

Mindemellett a NAV mulasztási bírságot is szabhat ki (NAV honlapjáról letöltött tájékoztató alapján):

A NAV követi és elemzi a pénztárgépek online adatforgalmát, és azoknál a vállalkozásoknál rendel el vizsgálatot, amelyektől gyanúsan kevés vagy netán semmilyen forgalmi adat sem érkezik. A revizorok azokat is ellenőrzik, akik korábban megszűnésre hivatkozva nem rendeltek online pénztárgépet, vagy akik a megrendelt online pénztárgépet nem vették át vagy úgy nyilatkoztak, hogy minden tételről számlát állítanak ki. A mulasztók célirányos kiválasztása – az államkassza érdekein túl – védi a tisztességesen működő, kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítő vállalkozásokat, és ott meg sem jelennek a revizorok, ahol már az adatok alapján egyértelmű, hogy minden rendben van.

Azok a vállalkozások, amelyek megszegik az online pénztárgépekkel kapcsolatos szabályokat – azaz tényleges bevételeiket eltitkolják és kivonják magukat a közteherviselés alól –, súlyos bírságot és üzletbezárást kockáztatnak. A jogkövető piaci szereplőknek és az államkasszának is kárt okozó magánszemélyeket akár 500 ezer forintra, gazdasági társaságokat pedig akár 1 millió forintra is büntetheti a NAV.

http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/online_penztargepek_celzott_ellenorzese.html

Bejelentkezés