szerda, március 21, 2018

Az online pénztárgép vásárlásának a menete:

Jogszabályhely: 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet (44.§- 50.§. és 60.§-61.§)

Egyszerűsített leírás:

1. A NAV-hoz az erre rendszeresített nyomtatványon keresztül a következő vásárlói adatok megjelölésével be kell jelenteni ( személyesen vagy ügyfélkapun keresztül /könyvelő is megteheti/) a pénztárgép vásárlását:

 • név
 • adószámát
 • székhelyét
 • pénztárgép üzemeltetési helyét
 • üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét (ha van ilyen)

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/ptgreg.html

2. A bejelentést követően a NAV – elektronikus bejelentés esetén 5 napon belül, postai bejelentés esetén 8 napon belül – megküldi a bejelentőnek az üzembe helyezési kódot. ( a gyakorlat azt mutatja, ez 1-2 nap)

3. Az üzembe helyezési kóddal, valamint a NAV értesítéssel a vásárló/bejelentő megrendeli az általa kiválasztott forgalmazótól a pénztárgépet. A forgalmazó továbbá az alábbi dokumentumokat kéri a vásárláshoz:

Társaságok esetén:

 • Cégkivonat
 • Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy az azzal egyenértékű ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (amennyiben nem az aláírásra jogosult vásárol, akkor az aláírási címpéldány mellé az aláírási címpéldányon szereplő személy által adott meghatalmazás is szükséges, hogy a szerződéskötő a cég nevében aláírhat.)
 • A szervezet nevében eljáró személyazonosságának igazolására alkalmas okmány
 • Amennyiben nem az aláírásra jogosult az ügyintéző kérjük meghatalmazás kitöltését
 • Meghatalmazás LINK

Egyéni vállalkozás esetén:

 • Vállalkozói igazolvány, vagy vállalkozói regisztrációs lap
 • meghatalmazás amennyiben nem az aláírásra jogosult képviseli a szerződő felet a szerződéskötés során

 • egyéni vállalkozó nevében megjelent személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány).

 4. A pénztárgép értékesítője rögzíti a gépben az AP számot, valamint az NAV által megadott üzembe helyezési kódot és a szervizes plombanyomó számát. Ezt követően az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a NAV szerverével. Innentől kezdve már használatra kész az online pénztárgép.

5. A pénztárgép üzemeltetője köteles a NAV felé bejelentést tenni amennyiben a pénztárgépet a használatból kivonta, a használatból kivonást követő 5 napon belül.

6. A pénztárgépben működő SIM chipre, azaz mobil adatkapcsolatra vonatkozóan, a vásárlással egyidejűleg szolgáltatási szerződés megkötése szükséges. Ennek a szolgáltatási szerződésnek fix havidíja – rendeletben rögzített maximált hatósági ára - van. 
(74/2013. (XII.30.) NGM rendelet 2.§. (2) bekezdésének a) és b) alpontja)

Kiskasszák esetében 1500 Ft + Áfa/SIM/hó. Pc kasszák esetén 2500 Ft + Áfa/SIM/hó.

Bejelentkezés