szerda, március 21, 2018

Közlemény elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 73. § (1) bekezdése alapján azon pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, akik (amelyek) 2013. június 30-át követően – legkésőbb 2013. december 31-ig – a Rendeletnek meg nem felelő (a továbbiakban: hagyományos), elektronikus naplós pénztárgépet használnak, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. július 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb 2013. december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére elektronikus úton történő
megküldésével kötelesek teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
Jelen Közlemény célja a fentiek szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése technikai részleteinek meghatározása.

Bejelentkezés